PREDIKSI SGP KAMIS


AbMB+KhIX\HMB(5)
2096= 849 AI
0580= 627 AI
5969= 627 AI
4761= 738 AI
6658= 738 AI
2575= 849 AI
0868= 061 AI
0717= 405 AI
6650= 172 AI
4847= 405 AI
2257= 738 AI
2268= 738 AI
8347= 516 AI
4585= 283 AI
6581= 172 AI
9614= 172 AI
8013= 405 AI
5343= 394 AI
7493= 950 AI
0975= 283 AI
7982= 172 AI
0691= 061 AI
8108= 950 AI
1905= 738 AI

||
|
J-Cj+EaML(N7)
J-CfMB+KjMB(N7)
J-AjML+EhML(N9)
J-CjMB+KiMB(N2)
J-CiMB+KjMB(N6)
0018=LEMAH JUMLAH 3 * 6 * 5 * 6 * 2
1563=LEMAH JUMLAH 4 * 1 * 6 * 8 * 0
1559=LEMAH JUMLAH 6 * 6 * 0 * 9 * 4
6284=LEMAH JUMLAH 1 * 5 * 6 * 4 * 7
1921=LEMAH JUMLAH 6 * 5 * 2 * 8 * 6
9834=LEMAH JUMLAH 3 * 9 * 8 * 5 * 2
1431=LEMAH JUMLAH 6 * 4 * 8 * 3 * 0
9546=LEMAH JUMLAH 4 * 9 * 1 * 7 * 2
8896=LEMAH JUMLAH 6 * 8 * 0 * 8 * 9
8045=LEMAH JUMLAH 9 * 8 * 6 * 3 * 8
2950=LEMAH JUMLAH 3 * 9 * 6 * 0 * 2
3908=LEMAH JUMLAH 5 * 6 * 9 * 6 * 7
0511=LEMAH JUMLAH 9 * 1 * 6 * 5 * 9
4231=LEMAH JUMLAH 6 * 3 * 9 * 5 * 2
8680=LEMAH JUMLAH 6 * 5 * 5 * 1 * 1
8036=LEMAH JUMLAH 1 * 0 * 8 * 3 * 0
8914=LEMAH JUMLAH 0 * 5 * 7 * 9 * 1
8531=LEMAH JUMLAH 5 * 4 * 3 * 7 * 8
8260=LEMAH JUMLAH 8 * 9 * 5 * 5 * 4
8770=LEMAH JUMLAH 8 * 3 * 4 * 4 * 3
1633=LEMAH JUMLAH 5 * 4 * 7 * 3 * 9
6253=LEMAH JUMLAH 1 * 8 * 1 * 6 * 0
5595=LEMAH JUMLAH 1 * 1 * 6 * 8 * 8
1459=LEMAH JUMLAH 0 * 3 * 0 * 4 * 4
5806=LEMAH JUMLAH 6 * 8 * 2 * 8 * 9
5157=LEMAH JUMLAH 1 * 6 * 3 * 5 * 8
0776=LEMAH JUMLAH 2 * 3 * 3 * 8 * 2
8095=LEMAH JUMLAH 1 * 3 * 1 * 9 * 9
7629=LEMAH JUMLAH 1 * 3 * 1 * 3 * 9
6468=LEMAH JUMLAH 6 * 6 * 1 * 8 * 2
1412=LEMAH JUMLAH 4 * 9 * 5 * 1 * 4
1942=LEMAH JUMLAH 8 * 1 * 1 * 0 * 4
4297=LEMAH JUMLAH 5 * 0 * 3 * 6 * 0
7079=LEMAH JUMLAH 2 * 8 * 1 * 6 * 2
8834=LEMAH JUMLAH 5 * 6 * 3 * 0 * 1
6149=LEMAH JUMLAH 1 * 3 * 6 * 6 * 5
9599=LEMAH JUMLAH 3 * 3 * 5 * 7 * 1
9300=LEMAH JUMLAH 4 * 0 * 8 * 6 * 8
0643=LEMAH JUMLAH 0 * 8 * 4 * 5 * 3
8979=LEMAH JUMLAH 8 * 4 * 3 * 3 * 7
9587=LEMAH JUMLAH 1 * 0 * 5 * 8 * 8
6993=LEMAH JUMLAH 8 * 4 * 4 * 9 * 8
3165=LEMAH JUMLAH 9 * 8 * 0 * 0 * 7
3565=LEMAH JUMLAH 8 * 9 * 8 * 7 * 3
9978=LEMAH JUMLAH 1 * 5 * 0 * 3 * 5
2990=LEMAH JUMLAH 3 * 4 * 4 * 5 * 9
5165=LEMAH JUMLAH 2 * 9 * 2 * 7 * 7
4640=LEMAH JUMLAH 4 * 0 * 4 * 5 * 4
3380=LEMAH JUMLAH 8 * 2 * 1 * 5 * 1
2575=LEMAH JUMLAH 4 * 0 * 7 * 9 * 9
7278=LEMAH JUMLAH 0 * 3 * 1 * 7 * 7
4385=LEMAH JUMLAH 0 * 6 * 1 * 1 * 2
2322=LEMAH JUMLAH 8 * 1 * 8 * 7 * 1
9165=LEMAH JUMLAH 9 * 8 * 7 * 8 * 0
2823=LEMAH JUMLAH 5 * 4 * 5 * 7 * 7
9312=LEMAH JUMLAH 3 * 5 * 2 * 5 * 0
5233=LEMAH JUMLAH 2 * 2 * 8 * 4 * 1
5139=LEMAH JUMLAH 6 * 6 * 1 * 3 * 0
8114=LEMAH JUMLAH 0 * 5 * 6 * 7 * 3
8840=LEMAH JUMLAH 0 * 8 * 8 * 8 * 7
4803=LEMAH JUMLAH 9 * 6 * 8 * 8 * 5
2767=LEMAH JUMLAH 4 * 0 * 3 * 4 * 0
9120=LEMAH JUMLAH 9 * 6 * 1 * 6 * 8
1625=LEMAH JUMLAH 8 * 1 * 3 * 9 * 2
3395=LEMAH JUMLAH 2 * 4 * 2 * 1 * 0
3898=LEMAH JUMLAH 2 * 6 * 8 * 8 * 3
7904=LEMAH JUMLAH 5 * 8 * 2 * 7 * 3
4854=LEMAH JUMLAH 5 * 2 * 1 * 5 * 3
8361=LEMAH JUMLAH 5 * 4 * 6 * 0 * 1
2452=LEMAH JUMLAH 1 * 5 * 7 * 4 * 5
2421=LEMAH JUMLAH 4 * 9 * 6 * 9 * 5
6038=LEMAH JUMLAH 1 * 6 * 7 * 6 * 4
7086=LEMAH JUMLAH 3 * 3 * 2 * 7 * 2
6796=LEMAH JUMLAH 0 * 0 * 5 * 5 * 9
8221=LEMAH JUMLAH 5 * 5 * 5 * 0 * 2
4933=LEMAH JUMLAH 5 * 1 * 3 * 9 * 4
3442=LEMAH JUMLAH 1 * 0 * 2 * 4 * 0
2877=LEMAH JUMLAH 4 * 8 * 2 * 6 * 3
5619=LEMAH JUMLAH 8 * 2 * 7 * 4 * 5
8018=LEMAH JUMLAH 4 * 0 * 4 * 7 * 1
4592=LEMAH JUMLAH 2 * 0 * 8 * 0 * 4
8315=LEMAH JUMLAH 9 * 2 * 3 * 4 * 7
0300=LEMAH JUMLAH 5 * 0 * 7 * 9 * 5
1260=LEMAH JUMLAH 0 * 5 * 7 * 8 * 5
6582=LEMAH JUMLAH 2 * 5 * 1 * 0 * 1
5336=LEMAH JUMLAH 1 * 6 * 4 * 8 * 1
0693=LEMAH JUMLAH 4 * 8 * 7 * 9 * 9
8948=LEMAH JUMLAH 6 * 4 * 6 * 1 * 2
8032=LEMAH JUMLAH 2 * 1 * 4 * 4 * 8
9139=LEMAH JUMLAH 9 * 4 * 7 * 4 * 9
7964=LEMAH JUMLAH 8 * 4 * 3 * 0 * 3
6738=LEMAH JUMLAH 3 * 8 * 5 * 4 * 1
7070=LEMAH JUMLAH 0 * 2 * 8 * 8 * 2
5969=LEMAH JUMLAH 9 * 5 * 7 * 6 * 5
9929=LEMAH JUMLAH 6 * 4 * 4 * 5 * 8
7029=LEMAH JUMLAH 0 * 3 * 5 * 9 * 2
2069=LEMAH JUMLAH 3 * 3 * 8 * 5 * 0
0580=LEMAH JUMLAH 8 * 5 * 0 * 0 * 3
5969=LEMAH JUMLAH 4 * 0 * 8 * 1 * 9
4761=LEMAH JUMLAH 6 * 2 * 4 * 5 * 9
6658=LEMAH JUMLAH 8 * 5 * 5 * 4 * 4
2575=LEMAH JUMLAH 9 * 6 * 6 * 3 * 0
0868=LEMAH JUMLAH 0 * 3 * 7 * 1 * 1
0717=LEMAH JUMLAH 1 * 3 * 2 * 1 * 1
6650=LEMAH JUMLAH 8 * 4 * 4 * 3 * 1
4847=LEMAH JUMLAH 1 * 1 * 1 * 0 * 2
2257=LEMAH JUMLAH 6 * 1 * 0 * 8 * 9
2268=LEMAH JUMLAH 0 * 9 * 4 * 7 * 9
8347=LEMAH JUMLAH 9 * 0 * 8 * 7 * 0
4585=LEMAH JUMLAH 5 * 3 * 2 * 5 * 4
6581=LEMAH JUMLAH 2 * 8 * 8 * 8 * 7
9614=LEMAH JUMLAH 3 * 5 * 1 * 9 * 9
8013=LEMAH JUMLAH 3 * 1 * 4 * 7 * 5
5343=LEMAH JUMLAH 2 * 1 * 3 * 9 * 0
7493=LEMAH JUMLAH 4 * 6 * 0 * 6 * 8
0975=LEMAH JUMLAH 1 * 5 * 8 * 0 * 7
7982=LEMAH JUMLAH 4 * 1 * 6 * 4 * 8
0691=LEMAH JUMLAH 0 * 1 * 2 * 1 * 5
8108=LEMAH JUMLAH 5 * 6 * 4 * 6 * 0
1905=LEMAH JUMLAH 4 * 2 * 7 * 4 * 8
||

||
S-Kd+KdMB(N1)
S-AciX+EdiX(N1)
S-Aa+EeMB(N2)
S-AaML+Kj(N1)
S-AcMB+KeMB(N6)
2950=LEMAH SELISIH 0 * 5 * 1 * 3 * 5
3908=LEMAH SELISIH 4 * 5 * 7 * 5 * 1
0511=LEMAH SELISIH 0 * 8 * 4 * 0 * 5
4231=LEMAH SELISIH 0 * 5 * 0 * 0 * 1
8680=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 9 * 7 * 9
8036=LEMAH SELISIH 9 * 7 * 0 * 7 * 0
8914=LEMAH SELISIH 4 * 0 * 8 * 8 * 3
8531=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 8 * 4 * 5
8260=LEMAH SELISIH 4 * 5 * 9 * 8 * 6
8770=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 3 * 9 * 5
1633=LEMAH SELISIH 4 * 0 * 8 * 1 * 3
6253=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 6 * 2 * 5
5595=LEMAH SELISIH 9 * 3 * 6 * 6 * 5
1459=LEMAH SELISIH 4 * 0 * 1 * 9 * 9
5806=LEMAH SELISIH 0 * 9 * 7 * 6 * 0
5157=LEMAH SELISIH 4 * 7 * 7 * 4 * 8
0776=LEMAH SELISIH 0 * 5 * 6 * 5 * 3
8095=LEMAH SELISIH 9 * 2 * 4 * 0 * 4
7629=LEMAH SELISIH 0 * 8 * 1 * 3 * 3
6468=LEMAH SELISIH 9 * 5 * 9 * 4 * 0
1412=LEMAH SELISIH 4 * 3 * 5 * 6 * 8
1942=LEMAH SELISIH 9 * 6 * 7 * 0 * 1
4297=LEMAH SELISIH 9 * 0 * 9 * 4 * 0
7079=LEMAH SELISIH 9 * 5 * 9 * 5 * 5
8834=LEMAH SELISIH 0 * 8 * 7 * 9 * 9
6149=LEMAH SELISIH 4 * 5 * 5 * 8 * 2
9599=LEMAH SELISIH 9 * 8 * 3 * 7 * 9
9300=LEMAH SELISIH 4 * 2 * 5 * 9 * 9
0643=LEMAH SELISIH 0 * 9 * 7 * 8 * 9
8979=LEMAH SELISIH 4 * 9 * 4 * 5 * 4
9587=LEMAH SELISIH 9 * 2 * 5 * 2 * 8
6993=LEMAH SELISIH 0 * 3 * 7 * 0 * 4
3165=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 5 * 7 * 4
3565=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 8 * 3 * 9
9978=LEMAH SELISIH 4 * 8 * 3 * 2 * 5
2990=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 4 * 6 * 9
5165=LEMAH SELISIH 9 * 5 * 1 * 3 * 1
4640=LEMAH SELISIH 9 * 2 * 0 * 3 * 4
3380=LEMAH SELISIH 4 * 6 * 5 * 7 * 1
2575=LEMAH SELISIH 9 * 0 * 3 * 5 * 4
7278=LEMAH SELISIH 0 * 5 * 4 * 5 * 8
4385=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 5 * 5 * 8
2322=LEMAH SELISIH 9 * 3 * 3 * 3 * 7
9165=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 6 * 5 * 2
2823=LEMAH SELISIH 9 * 8 * 4 * 6 * 3
9312=LEMAH SELISIH 9 * 3 * 6 * 4 * 9
5233=LEMAH SELISIH 9 * 8 * 4 * 7 * 9
5139=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 1 * 2 * 1
8114=LEMAH SELISIH 9 * 8 * 0 * 2 * 7
8840=LEMAH SELISIH 4 * 9 * 7 * 2 * 8
4803=LEMAH SELISIH 4 * 8 * 6 * 7 * 5
2767=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 7 * 8 * 5
9120=LEMAH SELISIH 0 * 6 * 7 * 4 * 9
1625=LEMAH SELISIH 9 * 7 * 1 * 3 * 8
3395=LEMAH SELISIH 9 * 7 * 5 * 0 * 8
3898=LEMAH SELISIH 9 * 3 * 6 * 3 * 5
7904=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 8 * 8 * 2
4854=LEMAH SELISIH 4 * 9 * 0 * 9 * 2
8361=LEMAH SELISIH 4 * 6 * 5 * 8 * 0
2452=LEMAH SELISIH 9 * 0 * 4 * 6 * 4
2421=LEMAH SELISIH 0 * 4 * 9 * 3 * 4
6038=LEMAH SELISIH 9 * 5 * 4 * 3 * 7
7086=LEMAH SELISIH 0 * 6 * 7 * 7 * 4
6796=LEMAH SELISIH 9 * 8 * 5 * 0 * 2
8221=LEMAH SELISIH 4 * 6 * 8 * 4 * 3
4933=LEMAH SELISIH 9 * 3 * 6 * 8 * 8
3442=LEMAH SELISIH 4 * 5 * 7 * 5 * 6
2877=LEMAH SELISIH 9 * 7 * 6 * 3 * 4
5619=LEMAH SELISIH 4 * 8 * 5 * 8 * 2
8018=LEMAH SELISIH 0 * 6 * 0 * 6 * 2
4592=LEMAH SELISIH 9 * 3 * 3 * 2 * 5
8315=LEMAH SELISIH 9 * 8 * 1 * 3 * 7
0300=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 5 * 2 * 9
1260=LEMAH SELISIH 4 * 2 * 3 * 3 * 3
6582=LEMAH SELISIH 9 * 6 * 5 * 4 * 8
5336=LEMAH SELISIH 9 * 3 * 1 * 7 * 1
0693=LEMAH SELISIH 9 * 7 * 0 * 9 * 7
8948=LEMAH SELISIH 9 * 8 * 9 * 5 * 2
8032=LEMAH SELISIH 4 * 7 * 7 * 5 * 4
9139=LEMAH SELISIH 4 * 3 * 4 * 7 * 5
7964=LEMAH SELISIH 0 * 7 * 9 * 6 * 9
6738=LEMAH SELISIH 4 * 3 * 8 * 0 * 4
7070=LEMAH SELISIH 4 * 7 * 6 * 2 * 7
5969=LEMAH SELISIH 9 * 2 * 0 * 2 * 8
9929=LEMAH SELISIH 4 * 6 * 7 * 0 * 9
7029=LEMAH SELISIH 9 * 6 * 9 * 5 * 0
2069=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 3 * 0 * 0
0580=LEMAH SELISIH 9 * 7 * 5 * 5 * 9
5969=LEMAH SELISIH 9 * 3 * 0 * 6 * 9
4761=LEMAH SELISIH 9 * 0 * 9 * 5 * 1
6658=LEMAH SELISIH 9 * 6 * 1 * 4 * 2
2575=LEMAH SELISIH 9 * 5 * 3 * 4 * 1
0868=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 5 * 8 * 0
0717=LEMAH SELISIH 0 * 2 * 9 * 4 * 4
6650=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 8 * 3 * 9
4847=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 0 * 5 * 5
2257=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 4 * 5 * 0
2268=LEMAH SELISIH 0 * 6 * 5 * 3 * 9
8347=LEMAH SELISIH 0 * 0 * 4 * 7 * 7
4585=LEMAH SELISIH 0 * 0 * 7 * 4 * 8
6581=LEMAH SELISIH 9 * 7 * 9 * 8 * 0
9614=LEMAH SELISIH 0 * 3 * 1 * 4 * 3
8013=LEMAH SELISIH 9 * 2 * 1 * 5 * 3
5343=LEMAH SELISIH 9 * 2 * 1 * 8 * 9
7493=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 7 * 9 * 6
0975=LEMAH SELISIH 9 * 9 * 7 * 7 * 8
7982=LEMAH SELISIH 0 * 2 * 9 * 2 * 4
0691=LEMAH SELISIH 4 * 5 * 1 * 6 * 0
8108=LEMAH SELISIH 9 * 3 * 9 * 3 * 0
1905=LEMAH SELISIH 9 * 4 * 7 * 9 * 5

Prediksi SINGA KAMIS 16 MART 2023

LEMAH JUMLAH

42748

LEMAH SELISIH

94795

ANGKA MAIN

378

TOP LINE
03*23*28*30*32*33*36*
39*57*63*68*75*77*78*
82*86*87*93

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *